با سلام

در خصوص شناسایی نیازهای ذینفعان و مدیریت آن مواردی به ذهنم رسید که خواستم با بازدیدکنندگان عزیز در میان بگذارم . یک سالی است که پروژه تعالی سازمانی برای یکی از قطعه سازان کشور در دست دارم . در باب مدل های تعالی که بر موفقیت پایدار تمرکز دارند . اصل بنیادین موفقیت پایدار نیز شناسایی ذینفعان و برنامه ریزی جهت پاسخ مناسب به نیازهای آنان است و ذینفعان هر سازمان بطور کلی شامل موارد ذیل هستند . ادامه

                                        ذینفعان سازمان

                             

جهت شناسایی نیازها و انتظارات ذینفعان و برنامه ریزی جهت پاسخ مناسب به آنها می توان رویکردها و روش های زیادی را توسعه داد ، از جمله به مواردی نظیر "طراحی پرسش نامه ، آینده پژوهی ، QFD و . . . " می توان اشاره نمود . در این یادداشت من می خواهم فقط  به موضوع پرسش نامه بپردازم . به طور مثال یک سازمان که نمی تواند تمامی نیازهای ذینفعان را هم زمان تامین کند . لازم است که یک اولویت بندی صورت گرفته و مهمترین نیازها شناسایی شده و با توجه به اهمیت سنجی آنها چند نیاز اصلی (کمتر از 10) تعیین شده و برنامه ریزی جهت تامین آنها صورت پذیرد . برای مثال جهت ارزیابی رضایت کارکنان ابتدا باید پرسشنامه ای تهیه گردد و هر آنچه که می تواند بر رضایت کارکنان تاثیر گذار باشد در آن لیست شود . سپس مورد نظر سنجی و ارزیابی کارکنان قرار گرفته و خود کارکنان نیز اگر پیشنهاداتی در این خصوص دارند ، ذکر نمایند . سپس با به کار بردن روش هایی نظیر تصمیم گیری چند معیاره مورد اولویت بندی قرار گرفته و در نهایت برنامه ریزی جهت تامین آن نیاز صورت پذیرد . خلاصه بگویم برای تامین و پاسخ مناسب به انتظارات ذینفعان . قدم اول شناسایی نیازهای آنان است و ما نباید بر اساس علایق و تصورات خودمان نیازهای ذینفعان را تعیین کنیم ، که در این صورت صرفا منابع را صرف نموده و به نتایج رضایت بخشی دست نمی یابیم .